Strdí. Proč jsme na něj hrdí

Jiráskovy Staré pověsti české v jedné ze svých nejslavnějších pasáží popisují výstup praotce Čecha na Říp a jeho okouzlení okolní krajinou. Se slovy „To je ona, země zaslíbená, zvěře a ptáků plná, strdím oplývající!“ ji předává svému lidu a my se ptáme – co tím strdím vlastně myslel? No přeci med. Lze tedy mezi med a strdí položit rovnítko? Kde se vlastně vzalo, to strdí? A řekl Čech opravdu strdí?

Pojďme se na to podívat pěkně popořadě. Dříve, ve staročeských textech, strdí obecně skutečně znamenalo med. Zcela přesně to byla plástev plná medu, v té době symbol hojnosti a úrodnosti a také důvod, proč ho praotec Čech používá při popisu kraje báječného. (Dnes by spíše řekl „sklady oplývající“.)

V současnosti strdí platí za knižní slovo. V odborné včelařské terminologii strdím označujeme „medem (pylem či plodem) zanesené dílo volně žijících (divokých nebo zdivočelých) včel“. Přeloženo do češtiny, strdí je zaplněná plástev ze včelího vosku vytvořená mimo úl.

Etymologie slůvka strdí

Teď se zaměříme přímo na slovo strdí. Je středního rodu (to strdí), ale nejdříve prý znělo strda (rod mužský), či spíše stred (rod ženský). Z druhého pádu slova stred (bez té strdi) se možná časem zformovala podoba strdí. Prapůvodní slovo je opravdu hodně staré, ostatně v různých variantách se vyskytovalo pro označení medu ve všech slovanských jazycích. A ze všech se, podobně jako z češtiny, v běhu staletí vytratilo.

Jak se tedy strdí dostalo do úst praotce Čecha? Fráze „země mlékem a strdím oplývající“ se pro popis země zaslíbené objevila již v Bibli. Do legendárního příběhu o příchodu Čechů ji proto použil jeho tvůrce Kosmas, který se při tvorbě inspiroval dávnou lidovou pověstí. Od něj větu převzali další kronikáři (Dalimil, Václav Hájek) a nakonec též Alois Jirásek. S vývojem češtiny a novými překlady zároveň došlo k nahrazení strdí medem. Jestli si praotec Čech strdil, nebo medil, s určitostí zkrátka říct neumíme.

A jak je to s ochuceným strdím? Naši předkové si takové pochoutky jistě dopřávali, přestože to nemáme nikde doložené. Zato máme potvrzené, že u nás ochucené strdí určitě dostanete. Byť mu říkáme hezky česky ochucený med. Přímo od nás – například višňový, rakytníkový nebo borůvkový.

Tak dobrou chuť, ať vám ochucený med chutná. Vlastně pardon, ochucené strdí ☺

Strdí