Med přímo od včelaře

Med přímo od včelaře

Říká to každý. Nejlepší je med přímo od včelaře, který se může za svůj produkt zaručit. Dělají ho sice včely, přesto včelař svými zásahy může ovlivnit to, jak kvalitní med svým zákazníkům nabídne. Nejenom prodej kvalitního medu, ale především zdravá včelstva a společenská odpovědnost vyplývající z chovu včel, to jsou pro nás zásady dobrého včelaře.

Med přímo od včelaře – včely a kvalita medu

Med je přírodní produkt vytvářen včelami pro jejich celoroční potřebu.  Med je nejznámějším a nedůležitějším včelím produktem. Květový med se skládá ze sladkých šťáv rostlin – z nektaru, jenž včely obohacují o výměšky svých žláz – z enzymů, přispívajících ke štěpení cukrů a dále z pylu. Další sbíraná sladká šťáva včelami je medovice. Medovice je roztok převážně cukerných látek rostlin (nejčastěji stromů a keřů) tvořený fotosyntézou a je ukrytý v cévních svazcích rostlin. Aby ji mohla včela sebrat, je zapotřebí, aby ji tzv. producent medovice (mšice) nasál z cévních svazků. Producent potřebuje pro svoji potřebu především hodně bílkovin a přebytečné cukry vystřikuje zpět v podobě kapek. Ty včely sbírají a v plástech přeměňují na medovicový med. Dalším krokem pro vznik medu je odpařování přebytečné vody z buněk a jeho výsledné zahuštění. Jakmile je med zahuštěný začne jeho zrání. Včely ho v buňkách zavřou voskovými víčky a med dozrává.

Med v plástvi

Med přímo od včelaře – včelař a kvalita medu

V úlu přibývá medu pod voskovými víčky a to je znamení pro včelaře, že se blíží medobraní, tedy odebírání medu z úlu. Včelař pomocí refraktometru zkontroluje, zda med obsahuje správný podíl vody. Kontrola podílu vody v medu je zásadní pro správné načasování medobraní. Pokud med obsahuje velký podíl vody, není včelami dostatečně zahuštěn a není vhodné takový med odebírat. Med s větším obsahem vody je náchylnější ke kvašení, chuť medu je nakyslá nebo navinulá a med tím degraduje. Vybrané medy ale disponují chutí, která se může od květových medů lišit, ale není to způsobeno nekvalitou. Jedná se především o medy lipové nebo pohankové, zkrátka o druhové medy. Správné skladování je také důležité z pohledu podílu vody v medu a zachování kvality. Je-li med nesprávně skladován ve velmi vlhkém a nevhodném prostředí, nebo nevhodných nádobách, může docházet k jeho kvašení, jelikož med je velmi hydroskopický a okolní vlhkost do sebe natahuje.

Med přímo od včelaře – jak to chodí u nás?

Med před samotným odebíráním kontrolujeme refraktometrem, abychom měli jistotu jeho nejvyšší jakosti a kvality. Na včelnici dorazíme časně z rána, než včely začnou do úlu nosit nový nektar (ve své fázi nezahuštěný a nevyzrálý), aby ve výsledném objemu nemohl narušit jakost a kvalitu vytočeného medu. Med přesuneme nejkratší cestou do medárny, kde je řízená vlhkost vzduchu i teplota a následně ho pomocí medometu vytočíme do připravených vhodných nádob k uchování. V této fázi je med připraven zkrystalizovat. Med do skleniček stáčíme až dle poptávky. Nedržíme velké skladové zásoby naplněných skleniček, abychom předešli opětovnému ztekucování medu před samotnou expedicí. Přirozený jev krystalizace medu popisujeme v článku „Krystalizace medu je známka pravosti“.

Kontrola medu kvalita

Jaký med je kvalitní? Aneb nekvalita medu.

Med vyrobený včelami může včelař z pohledu kvality nejvíce ovlivnit jeho nesprávným odebráním, skladováním a ztekucováním. Med nesmí být zahříván na vysoké teploty při ztekucování ani uchováván v nevhodných nádobách. To vše kvalitu medu ovlivňuje.

Za hrubší přestupky je považováno umělé dosušování samotného nektaru, který byl do úlu pouze včelami donesen, nikoliv přepracován pomocí enzymů včel na med, a který nebyl dále řádně zahuštěn a uzrán. Takový produkt nelze nazvat medem řádně. Dalšími přestupky je vydávání cizích zahraničních medů za medy jiné, dovezené medy s antibiotiky nebo nejrůznější dobarvování či „vyrábění“ medu z nejrůznějších náhražek. Tyto „hrubší přestupky“ lze samozřejmě provozovat pouze s určitým vybavením a jsou doménou velkých investic.

Proto doporučujeme med přímo od včelaře.

Jak poznat kvalitní med?

Na domácí úrovni je jistě dobré pozorovat, zdali med po čase tíhne ke krystalizaci, pokud se jedná o med, který má ke krystalizaci sklony. Kde koupím kvalitní med? Cesta ke kvalitnímu pravému medu vede až ke zdroji, tedy k medu přímo od včelaře. A jak všichni víme, důvěra je jenom jedna.

Být správným včelařem

Být správným včelařem znamená dobře pečovat o svá včelstva tak, aby celý rok prosperovala a těšila se nejlepšímu stavu. Nelze oklamat přírodu. Včely dokonale reagují na přírodní zákony.  Včely jsou nejvýznamnějším opylovačem, a proto je jejich chov prospěšný celé společnosti. Včelstva chováme s nejlepším vědomím i svědomím a často je to náročnější a náročnější. Stojí to ale za to.

Dobrý včelař

Med přímo od včelaře – cena medu a znovu jeho kvalita

Jsme včelařství, tudíž máme svá včelstva, vlastní med a jiný neprodáváme. Můžeme se tedy zaručit za med, o kterém víme úplně vše. V jaké lokalitě byl včelami sebrán, v jakých úlech byl včelami nektar do podoby medu přepracován a v jakém prostředí bylo se získaným medem zacházeno.

Vysoký standard držíme také v podobě zákaznického servisu, zákaznické obsluhy i v dostupnosti široké medové nabídky. Občas nám píšete, že náš med je drahý. Doufáme, že jsme dokázali vysvětlit, proč je tomu tak.

Kde koupím med od Včelařství Domovina?

Naší zásadou je dosažení maximální kvality produkce medu a produkce medových výrobků. Smysl naší práce je co nejlepší výsledek jdoucí s kvalitou produktu ruku v ruce. Med prodáváme na našem internetovém obchodě www.vcelarstvi-domovina.cz nebo u spřátelených prodejců.

Nechceme dělat kompromisy na kvalitě za účelem větších prodejů. Při stávajících trendech nákupů velkých obchodníků nás proto nenajdete v žádné velké síti obchodních řetězců. Naší prodejní filozofií není tlačit ceny dolů, a tím dělat kompromisy na kvalitě a celkovém přínosu medu. U nás je med přímo od včelaře.

Med přímo od včelaře_1

Zdroj: Titěra, Dalibor: Včelí produkty mýtů zbavené; Praha, Nakladatelství Brázda, 2013, ISBN 978-80-209-0398-3