Zajímavosti o včelách III. Královna, dělnice a rojení

Včelí matku neboli královnu rychle poznáte podle rozměrů, zástupu služebných a často i barevné tečky, kterou si ji my včelaři označujeme. Na první pohled se zdá, že včelí matka se má jako prasátko v žitě. Mateří kašička jí lítá do sosáčku, velikostí (až 25 mm) i váhou (250 mg) převyšuje všechny ostatní v úlu a kromě kladení vajíček nemusí nic dělat.

Značení včelí matky

Omyl! Pravda, kvůli absenci orgánů k sběru medu a hltanových žláz ji musí ostatní včelky krmit – a také čistit, zahřívat a jinak o ni pečovat. Jinak se však udře. Za 1 den zvládne vyprodukovat až 2 000 vajíček, za celý její dlouhý včelí život (4 až 5 let) to tedy můžou být statisíce!

Rojení včel

Než se však matka pustí do reprodukční činnosti, musí dojít k jejímu oplození. O tom, jak probíhá „mateční let“, během kterého se spáří s 8 až 17 trubci, jsme si už povídali. Proto se teď zaměříme na magický akt rojení, kdy dochází k rozdělení včelstva na dva samostatné útvary.

Jak včely ví, že nastal čas rojení? Určuje ho královna – objeví-li se v úlu nová, mladá matka, zavelí a s částí dělnic letí ven. Kam včely při rojení doletí? Nejprve nikam daleko, většinou na nejbližší větev. Jakmile se však vrátí průzkumná letka, odlétají do nového domova. Bodají včely během rojení? Právě, že nikoliv. Nemají žádné místo, které musí chránit, a vůbec je trápí jiné starosti. Roj zavěšený na větvi si dokonce můžete beze strachu „pohladit“!

Včelí roj

Jak si včely dělnice dělí funkce

Víte, kolika vývojovými fázemi musí dospělá včela projít před vylíhnutím? Z vajíčka se v buňce plástu vylíhne larva (pěkný živený červík), která se přetvoří do předkukly a teprve z kukly, 21. den od položení vajíčka, se líhne hotová dělnice (či trubec). O povinnostech a nelehkém životním údělu trubců jsme se již zmínili, dělnice toho však mají na starosti tolik, že si práci dělí.

V úlu proto máme čističky (čistí buňky), kojičky (krmí nejmladší plod a matku), krmičky (krmí čtyřdenní a starší plod medem, pylem a vodou), létavky (nosí do úlu vodu, pyl, nektar a medovici), stavitelky (staví plásty) a strážkyně(chrání vchod do úlu). Létají rychlostí přes 20 km/h a mávnou křídly až 180x za vteřinu.

Včely v úle