Zajímavosti o včelách II. Co musí včely udělat pro 1 kg medu

Pilný jako včelka“, říká se. Co to však znamená doopravdy? Jak se vlastně taková včela musí ohánět? Včelí píli si nejlépe ukážeme na několika číslech. Bzum, bzum a hned nám to půjde na rozum.

Hlavní význam včel spočívá v opylovací činnosti. Možná nejslavnější citát o včelách (připisovaný Albertu Einsteinovi) praví, že „bez včel by lidstvu zbyly jenom 4 roky života“. A je to pravda, bez včel by se z vegetace vytratila pestrost, spousta rostlinných druhů by vymizela a člověk by v podstatě neměl co jíst.

Jak dlouho včely sbírají med

Včely létají z květu na květ (pouze jednoho rostlinného druhu během letu, jedná se o tzv. florokonstantnost – jinak by nedošlo k opylení), přenášejí pyl a nasbíraný nektar přeměňují na med. Neobešlo by se bez nich na 40 tisíc druhů rostlin a přímo či nepřímo se podílejí na zajišťování jedné třetiny lidské potravy. Hned na začátek solidní číslo, co?

A teď budou čísla doslova lítat.

Kvůli jednomu kilogramu medu musí včely navštívit okolo 4 milionů květin. Jedna včela zvládne za den několik tisíc květů. Jelikož jsou včelek létavek v úle tisícovky, kilo medu nanosí v období vydatné snůšky poměrně rychle. Musí při tom nalétat zhruba 280 tisíc kilometrů, tedy 7 obletů zeměkoule! Létají rychlostí až 28 kilometrů za hodinu a dostanou se tak do vzdálenosti asi 6 kilometrů od úlu.

A jak dlouho vlastně žije včela?

Nasbírá-li tedy jedna včela za svůj život odhadem až 8 gramů nektaru, musela by se kvůli jednomu medovému kilogramu za svůj život vydat z úlu 50 000 krát (z jedné objemové jednotky nektaru vznikne med zahuštěním na poloviční hodnotu, tedy z 2 000g nektaru vznikne 1 000g medu)! Vzhledem k tomu nepřekvapí, že na sbírání takového množství zahuštěného medu tvrdě pracuje asi 250 včeliček celý svůj život. Úžasné…

Tady ještě malý dovětek ohledně věku včel. Nejdéle žije matka, může se dožít 5 let. Zimní včela, říká se jí dlouhověká, žije 8 až 9 měsíců. Běžná včela (krátkověká) má na světě vymezenou existenci po dobu 6 týdnů, polovinu z toho pracuje v úlu a polovinu sbírá nektar a pyl. Podobně dlouho (krátce) žijí i trubci.

PS: První várku včelích zajímavostí si přečtěte tady.

Včela na květu